Thanh Toán
THANH TOÁN NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI
I. WEBSITE
Bước 1: Đăng nhập tài khoản WebMoney, chọn biểu tượng thanh toán bên trái giao diện hoặc bạn chọn "Chuyển tiền", "Để thanh toán tiền điện thoại, internet,...".

Bước 2:
(1) Chọn quốc gia mục "Thông tin di động"
(2) Chọn quốc gia "Vietnam"
Chọn nhà mạng cần nạp tiền (Lưu ý: (3) postpaid là trả sau, (4) prepaid là trả trước)

Bước 3: Nhập số điện thoại cần nạp, mệnh giá và hình thức xác nhận qua SMS.

Bước 4: Chọn "Nhận mã vào điện thoại 84xxxx"

Bước 5: Nhập mã xác nhận, hoàn tất giao dịch.


 
II. ỨNG DỤNG WEBMONEY KEEPER
Bước 1: Tại giao diện chính của ứng dụng chọn thanh công cụ “Thanh toán dịch vụ”


Bước 2: Bấm vào biểu tượng quả cầu hoặc chọn biểu tượng tìm kiếm để chọn quốc gia Việt Nam.


Bước 3: Chọn nhà mạng mà bạn muốn nạp.


Bước 4: Nhập số điện thoại cần nạp.


Chọn mệnh giá cần nạp.


Bước 5: Xác nhận thực hiện giao dịch, chọn “Có”


Bước 6: Xác nhận giao dịch thành công, chọn “Có”


Bước 7: Nếu bạn muốn lưu vào mục “Ưu thích” tức là hay nạp cho số này thì điền tên cho giao dịch này để dễ thao tác cho lần sau.
Xem lại lịch sử vừa giao dịch