Lấy lại mật khẩu truy cập

Bước 1: Truy cập trang http://key.wmtransfer.com 

Bước 2: Chọn "Đơn yêu cầu phục hồi truy cập"

Bước 3: Nhập số WMID, nhập mã kí tự hình ảnh, bấm "Tiếp tục"

(Nếu không biết số WMID của mình, vui lòng nhập số điện thoại ở bước này, hệ thống sẽ gửi SMS số WMID vào điện thoại của bạn, dùng số WMID đó để nhập lại vào bước này)

Bước 4: Bấm "Chuyển sang website my.webmoney.com.vn" để bắt đầu lấy lại quyền truy cập

Bước 5: Nhập số WMID vào ô Đăng nhập, nhập kí tự hình ảnh, bấm "OK"

(Hệ thống sẽ gửi 1 tin nhắn có chứa mã 5 số về điện thoại của bạn)

Bước 6: Nhập mã xác nhận đăng nhập tài khoản gồm 5 số hệ thống gửi về điện thoại, bấm "OK"

Bước 7: Nhập mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới một lần nữa, chọn "Xác nhận SMS", bấm "OK"

(Lưu ý: Mật khẩu mới của bạn nên vừa có chữ vừa có số để tính bảo mật được cao hơn)

Bước 8: Nhập mã xác nhận thay đổi mật khẩu gồm 5 chữ số mà hệ thống vừa gửi về tin nhắn, bấm "OK"

Giao diện sau khi lấy lại quyền truy cập