Đăng Ký/ Đăng nhập WebMoney Toàn Cầu
I. ĐĂNG KÝ
Đăng ký lần đầu tại hệ thống WebMoney Toàn Cầu bạn cần cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân của mình. Sau khi đăng ký, bạn sẽ được truy cập vào Ví điện tử dạng WM Keeper Standard (Mini)
Để đăng ký tài khoản WebMoney Toàn Cầu, bạn thực hiện theo các bước sau:
 
Bước 1: Truy cập https://start.webmoney.com.vn
Bước 2: Chọn ngôn ngữ “Tiếng Việt” để dễ dàng sử dụng.

 
Bước 3: Nhập số điện thoại di động (ĐTDD) của bạn theo định dạng quốc tế bằng cách bỏ số "0" ở đầu và thay bằng số "84" (VD: số ĐTDD là 0919123456 -> định dạnh quốc tế là 84919123456). Bấm “Tiếp tục”.
 *Xin lưu ý rằng WM Keeper Standard (Mini) chạy trên trình duyệt web và nó cũng có thể chạy trên trình duyệt web phiên bản điện thoại.
Sau khi hệ thống xác nhận số điện thoại của bạn thì số điện thoại này không thể đăng ký thêm 1 tài khoản nào khác trong hệ thống, bạn sẽ được chuyển đến trang để nhập thông tin cá nhân của mình.

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin của bạn một cách CHÍNH XÁC. Nếu thông tin mà bạn đưa vào hệ thống không thể xác nhận và bạn không thể đăng ký được tài khoản, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn đăng ký của chúng tôi.
Chú ý! Hãy ghi nhớ câu hỏi bảo mật và câu trả lời của bạn. Việc này sẽ cần thiết khi bạn muốn lấy lại quyền truy cập trong trường hợp quên mật khẩu.
Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, nhấn “Tiếp tục”.

Bước 5: Kiểm tra lại một lần nữa những thông tin bạn vừa điền và nhấn “Tiếp tục”

Bước 6: Nhập mã xác nhận được gửi qua điện thoại. Sau đó bấm “Tiếp tục”.

Bước 7: Tạo mật khẩu.
Lưu ý: hệ thống sẽ cảnh báo nếu mật khẩu của bạn quá đơn giản hoặc dễ đoán, bạn nên tạo mật khẩu vừa có chữ cái, chữ số và chữ cái viết hoa.

Bước 8: Sau khi đăng ký thành công bạn nên tạo Ví WMV (đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng) để sử dụng và lưu ý ghi chú lại các thông tin tài khoản mà hệ thống cung cấp.


(1) Tài khoản WMID (WMID) là một dãy số gồm 12 chữ số. Đó là mã số tài khoản của những thành viên sử dụng hệ thống WebMoney Toàn Cầu. 
WMID không phải là thông tin bí mật, và bạn có thể thông báo số WMID cho các đối tác của mình nếu họ yêu cầu (thường là để họ có thể kiểm tra định danh của bạn, chỉ số kinh doanh hay các khiếu nại liên quan đến WMID nếu có).
Tuy nhiên WMID không phải là công cụ để thực hiện nhận hoặc chuyển tiền mà việc chuyển tiền chỉ có thể thực hiện thông qua các ví WM đã được đính kèm vào WMID của bạn. Mã số của các ví này cũng là một dãy số gồm 12 chữ số nhưng không giống với 12 chữ số của WMID và ở đầu mã số ví sẽ có một ký tự biểu thị loại tiền tệ chứa trong ví đó (ví dụ, WMID 246135763425 có đính kèm ví đựng tiền Việt Nam đồng và mã số của ví này là V984217345623).
WMID cũng được sử dụng để nhận hoặc gửi hóa đơn WebMoney, để sử dụng dịch vụ tín dụng hoặc gửi tin nhắn theo hòm thư WM...

(2) Định danh Alias - được cấp miễn phí và tự động cho mỗi thành viên khi thực hiện đăng ký vào hệ thống WebMoney Toàn Cầu (sau khi nhận Tài khoản WMID). Ở mức định danh này tất cả các thông tin được khai báo trong phần Định danh sẽ được ghi chú rằng: thông tin này được chủ tài khoản tự nhập vào và hoàn toàn chưa được hệ thống kiểm tra tính xác thực.Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân tại mục “Thiết lập – Hồ sơ cá nhân”.
Chủ tài khoản có định danh Alias có thể quản lý ví điện tử của mình thông qua WM Keeper Standard (Mini) hoặc WM Keeper Mobile. Tuy nhiên bạn sẽ phải tuân theo những hạn mức tài chính hạn hẹp, vì thế chúng tôi khuyên bạn nên mở Định danh Formal và sử dụng WM Keeper WinPro (Classic) hoặc WM Keeper WebPro (Light).

(3) Chọn loại Ví tương ứng với đơn vị tiền tệ muốn tạo.

(4) Chọn “Tạo” để mở Ví.

Lưu ý: Bạn nên ghi chú lại số Ví vừa tạo để thuận tiện cho giao dịch. Số Ví WMV có Chử “V” đứng đầu và 12 chử số.
II. ĐĂNG NHẬP
Bước 1: Truy cập vào https://my1.webmoney.ru 
Bước 2: Chọn ngôn ngữ “Tiếng Việt” để dễ dàng sử dụng.

 
Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập, bạn có thể đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký, số WMID hoặc email đã cung cấp trên hệ thống.
Giao diện quản lý sau khi đăng nhập thành công